BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

 

      Isparta Adliyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü (IABİM), Isparta Adalet Sarayı, Ek Binalar ile adliyemize bağlı mülhakat adliyelerinin ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda bilgi işlem faaliyet alanlarında bulunan teknik cihazları kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ile birimler arasındaki iletişimi sağlamak, bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak koordinasyonu ve işbirliğini sağlamakla görevlidir.

     Isparta Adliyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü; 1 Müdür (Mühendis), 3 Bilgisayar Teknisyeni, 1 Teknik Personel ve 2 UYAP Uzman Kullanıcısı olmak üzere toplam 7 kişi ile Cumhuriyet Başsavcılığı altında Cumhuriyet Başsavcısı Sayın, Mustafa AKBULUT ve UYAP Birim Sorumlusu Cumhuriyet Savcısı Fatma Gökçen GÜNGÖR'ün koordinasyonu altında hizmet vermektedir. 

       Hizmet verimliliği ve kalitenin artması amacıyla kurumsallaşmaya yönelik olarak adliyemizin yeni hizmet binasında faaliyete başladığı 2006 yılından itibaren her geçen gün daha da geliştirilerek oluşturulan son Genel Çalışma Esasları ve İş Bölümü uyarınca Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından tüm personelin UYAP uygulamalarındaki karşılaşılan sorunlar, görevlendirme ve yetki açma-kapama işlemleri, E-imza başvuru-yenileme işlemleri, sık karşılaşılan sorunlarla ilgili ekran önerileri ile UYAP ekranlarının ve portal uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne bildirim, tüm bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, monitörlerin kurulum, bakım, onarım ve işletimini gerçekleştirmektedir.

        Yine adliye içerisinde yer alan 15 adet SEGBİS ve AGO (Adli Görüşme Odası) sisteminin aktif olarak kullanılabilmesi için gereken teknik alt yapı desteği ve işletimi konusunda gereken tedbirleri almaktadır. Kurum resmi web sitesi yönetimi, INTRANET sistemi yönetimi hizmetlerini gerçekleştirmektedir. 

      Ayrıca adliye içerisinde haberleşme yapan diğer sistemlerin (IP Güvenlik Kamera Sistemi, Kartlı Geçiş Sistemi, Adaletkart Sistemi, Merkezi İnternet Erişim Sistemi) alt yapı, kurulum, konfigürasyon ve işletimini yürütmektedir.

Isparta  Adalet Sarayı 4. Kat No:1

Telefon :    0246 228 59 02 Dahili : 1398
Faks :    0246 228 79 21
ISPARTA BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ   
Cumhuriyet BaşsavcısıMustafa AKBULUT  
UYAP Birim Sorumlusu - Cumhuriyet SavcısıFatma Gökçen GÜNGÖR  
Bilgi İşlem Müdürü (Mühendis)İrfan TEKİN  
Teknik Ofis Birimi, Adalet Kart Kartlı Geçiş Sistemleri, Güvenlik Kamera SistemleriMuharrem Mehmet DEMİRCİOĞLU, Kadir Ferhat YILMAZ, Alper ÇELEBİ, Levent DİNÇER, Tayfun ARABACI  
Network, Bilişim Ağları, Web, Portal, İntranet GeliştirmeKadir Ferhat YILMAZ  
Ceza - Hukuk Uygulamaları UYAP Uzman KullanıcıAlper ÇELEBİ  
CBS Uygulamaları UYAP Uzman KullanıcıÖzgecan BİRDALLI  
E-imza, CBS Personel Görevlendirme, YazışmaÖzgecan BİRDALLI  
Mahkemeler Personel Görevlendirme, YazışmaAlper ÇELEBİ  
Depo ve Donanım Birimiİrfan TEKİN, Muharrem Mehmet DEMİRCİOĞLU, Kadir Ferhat YILMAZ, Alper ÇELEBİ, Levent DİNÇER, Tayfun ARABACI  
BİLGİ İŞLEM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGELERİİNDİR  
123 no.lu Genelge - Bilgisayar ve yan donanımları kullanma talimatıindir  
124 no.lu Genelge - UYAP Uygulamalarıindir  
124-1 no.lu Genelge - UYAP Uygulamalarıindir  
125 no.lu Genelge - Teknik birimlerin görev yetki ve sorumluluklarıindir  
Adli Sicil Entegrasyonunun Kullanılmasıindir  
KIHBI Entegrasyonunun Kullanılmasıindir  
145 no.lu Genelge - İnternet Sitelerinin Oluşturulmasıindir  
150 no.lu Genelge - Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)indir  
Adres

Fatih Mahallesi 201. Cd. No:32, 32200 Merkez/Isparta

Telefon

(0246) 228 59 02 - 227 45 62 - 227 68 35

Faks: 0246 228 79 21

E-Posta

ispartacbsisaretadalet.gov.tr