Yeni Adli Yıl Açılış Töreni ve Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa AKBULUT'un 2021-2022 Yeni Adli Yıl Açılış Mesajı.
01.09.2021

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa AKBULUT'un Yeni Adli Yıl Açılış Konuşması


 

2021 YILI YENİ ADLİ YIL MESAJI

Eylül 2021 tarihi itibarı ile yeni adli yılımız başlamış bulunmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımıza 2019 yılı içerisinde 19320 soruşturma dosyası gelmiş aynı yıl 19865 soruşturma dosyası muktezaya bağlanmış, 2020 yılı içerisinde 17245 soruşturma dosyası gelmiş, yaşanan pandemi sürecine rağmen 17758 soruşturma dosyası muktezaya bağlanmış, yani 2019 ve 2020 yılı içerisinde gelenden fazla soruşturma dosyası Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından sonuçlandırılmıştır. Buna rağmen daha önceki yıllardan devreden yaklaşık beşbin bandındaki soruşturma dosyası henüz sonuçlandırılabilmiş değildir. Bizler başarılarımızdan ilham alıp hatalarımızdan ders çıkartarak aynı özveriyi 2021 yılı içerisinde tekrar etme azmi ve kararlılığı içerisindeyiz. 

Günümüzde adliyemizin en temel sorunlarından birisi çalışma mekanlarımızın ve hizmet binalarımızın yetersizliğidir. Bizler yaşanan bu acil sorunu iki ayrı hizmet binası kiralayarak şimdilik ötelesek dahi ihtiyaca cevap veren modern bir adliye hizmet binası inşa edilmedikçe bu mesele önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkmaya devam edecektir. Geçtiğimiz dönemde Yeni İcra Modeli çerçevesinde birleşen icra dairelerimiz ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz yeni binalarında hizmet vermeye başlamışlardır. Buna rağmen bizler bütün adli hizmetlerin birleştirildiği yeni bir adliye hizmet binası inşaası için gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Bu mesele yalnızca Ispartamızın meselesi değildir. Son yıllarda hakim, Cumhuriyet savcısı ve adliye çalışanlarının sayısı neredeyse iki katına çıkmış, çoğalan nüfus ve artan iş yüküyle birlikte ülke genelinde hizmet veren adliye binalarımız yetersiz hale gelmiştir. Bu yönüyle Bakanlığımız daha vahim durumdaki adliyelerimizin hizmet binası ihtiyacına öncelik vermekle birlikte, ülke genelinde yaşanan sıkıntıların çözümü için elbette zamana ihtiyaç vardır. 

Ülke olarak sıkıntılı günlerden geçmekteyiz. Yıllardır etnik milliyetçi, ırkçı ve ayrılıkçı PKK terör örgütüyle mücadele eden devletimiz, sonrasında kendi içerisine sızmış FETÖ/PDY terör örgütü mensubu yabancı mihrakları bünyesinden ihraç etmek için yoğun çaba ve mücadele göstermiş, müteakiben ülkemiz ve dünyamız salgın hastalık belasıyla karşı karşıya kalmıştır. Ortadoğuda meydana gelen savaşlar, yaşanan mülteci akını ve dünya ekonomik krizi dikkate alındığında ülke olarak gelmiş olduğumuz nokta her şeye rağmen umut vericidir. Tarih şahittir ki; geçmişten günümüze kadar biriktirdiği adalet, liyakat, hakkaniyet, nefaset, sevgi, hoşgörü, iyilik, cömertlik, cesaret, azamet ve asalet gibi erdemleri insanlığa armağan eden Türk milleti, bu erdemlerden vücuda gelen ortak duygu ve düşüncelerimizin şekillendirdiği milli kültür ve kimliğine gönülden bağlı olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceği bir mesele yoktur.  

Türk milletinin tarihteki en büyük erdemlerinden birisi de insanlığın nirvanası olarak kabul edilen adalettir. Adaletin tecellisi için liyakat gerekir. Türk devlet felsefesinin mihenk taşı olan “Adalet mülkün temelidir” ilkesi bir duvar yazısından ibaret değildir. Tarihte Türk milleti adaletle hükmettiği nisbette yüksek medeniyetler kurmuş, adaletten uzaklaştığı nisbette dünya sahnesinden çekilmiştir. Öyleyse bizi millet olarak başarıya ulaştıracak olan adalet ve liyakattır.

Merhum şairin dediği gibi;
“Ekmek, su, aş bulmak gecikebilir. 
Temele taş bulmak gecikebilir. 
Devlete baş bulmak gecikebilir. 
Adalet gecikmez tez verilmeli.”

Türk yargısı olarak dil, din, ırk, renk, sınıf, mezhep, zümre ve cinsiyet ayırımı yapmaksızın adaleti mülküne, devletine, hukukuna ve ahlakına temel yapmış kadim bir medeniyetin hizmetkarları olarak bizler; güçlünün her zaman haklı olmadığı, zalimler karşısında mazlumların, zorbalar karşısında mağdurların korunduğu, haklı olana hakkının teslim edildiği, huzur ve barış dolu bir dünyanın hayalini kurmaya devam edecek ve bu uğurda daha çok gayret göstereceğiz. 

Başta adalete gönül vermiş aziz milletimizin ve adaleti mülküne temel yapmış ali devletimizin, müteakiben saygıdeğer meslektaşlarımızın, muhterem yargı çalışanlarımızın ve hizmetine memur edilmekten daima onur duyduğumuz kıymetli Isparta halkımızın yeni adli yılını gönülden kutlar, ülkemize ve insanlığa eşitlik, özgürlük, huzur, barış, saadet ve adalet getirmesini niyaz eder, en derin saygılarımı sunarım.01.09.2021

                                                                                                  Mustafa Akbulut
                                                                                                 Isparta Cumhuriyet Başsavcısı

Adres

Fatih Mahallesi 201. Cd. No:32, 32200 Merkez/Isparta

Telefon

(0246) 228 59 02 - 227 45 62 - 227 68 35

Faks: 0246 228 79 21

E-Posta

ispartacbsisaretadalet.gov.tr