Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü


 

Kurum Profili
        
      Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu gereğince Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesi altında hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde, Denetimli Serbestlik Müdürü, Denetimli Serbestlik Uzmanları (Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Eğitim Bilimleri bölümlerinden, lisans ve yüksek lisans mezunları), İnfaz Koruma Memurları, Büro Memurları ve Hizmetliler ile birlikte 32 personel görev yapmaktadır.

Vizyon ve Misyonu

                  Denetimli serbestlik, "Mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim ve denetleme planı doğrultusunda şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulamayı" ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kurumumuz, aynı zamanda mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunması yönünde koruma kurulları adı altında, hizmet vermektedir. Bu kurul aynı zamanda , suçtan zarar görenlerin suç nedeniyle karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların giderilmesi, suçun etki ve sonuçlarının en aza indirilmesi ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla gereksinim duydukları konularda il genelindeki ilgili kurum ve kuruluşlarla(Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Kaymakamlıklar ve Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Müftülük, Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Kuruluşlar, Bankalar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği vb.) işbirliği yapmaktadır.

Faaliyetler

                 Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak kuruluşumuzdan bu yana yaklaşık 10.000 hükümlüye hizmet vermiş bulunmaktayız. Hizmet verdiğimiz dezavantajlı gruplara uzmanlar  tarafından Motivasyonel Görüşme Teknikleri ve  Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı (SAMBA), Öfke Kontrol Programı, Hayat İçin Değişim Programı(HAYDE) adları altında grup çalışmaları uygulanmaktadır. Hükümlünün ihtiyaç düzeyine göre de uzman personelin kendi yeterlilikleri ile düzenlediği Madde bağımlılığı, Kişisel gelişim, Stresle Başa Çıkma, Toplu Yaşam Kuralları, Aile İlişkileri, Suçtan Korunma, Çevre Bilinci, Öfke Yönetimi, Empati ve İletişim, Sorumluluk Bilinci, Değerler Eğitimi gibi konularda seminerler verilmektedir. Aynı zamanda il genelindeki kurumlarla iş birliği protokolleriyle hükümlülerin; iş edinmek için mesleki kurslara dahil edilmesi, kamuya yararlı bir işte çalıştırma, topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla sosyo-kültürel faaliyetler(sinema, tiyatro, müze ziyareti, huzur evi ziyareti, geziler ve sportif faaliyetler) düzenlenmektedir. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak ayrıca Isparta ilinde birçok kuruma eğitim ve seminerler verilmektedir. Isparta Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Isparta Adliyesi personeline, ilgili kurumların istekleri doğrultusunda uzmanlarımız tarafından iletişim ve öfke kontrolü seminerleri düzenlenmektedir. Bunun yanında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü  ve Adalet Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine denetimli serbestlik sistemini tanıtıcı bilgilendirme seminerleri düzenli olarak verilmektedir. Bu eğitimleri veren uzman personele de kurumumuzun hizmet kalitesini artırmaya ve personelin bireysel gelişimine fayda sağlamaya yönelik bakanlığımızın düzenlediği hizmet içi eğitimler verilmektedir.

Proje ve Deneyimler

                 Türk adalet sisteminde denetimli serbestlik hizmetlerinin geliştirilmesinde AB ile 2005 yılına  dayanan bir işbirliği olup ilimizde proje kapasitesi geliştirme ve AB-Türkiye Katılım süreci konularında farkındalık oluşturma hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda yurt içinde denetimli serbestliğe tabi tutulan hükümlülerin; meslek edindirme, kültürel ve psiko-sosyal gelişimleri açısından faaliyetler geliştirerek hayat kalitelerini artırmak için bir çok proje gerçekleştirilmiş bulunulmaktadır. 2016 yılında Erasmus+ K1 projesi kapsamında “Dezavantajlı Grupların Sosyal Entagrasyonunda Eğitsel Yaklaşımların Geliştirilmesi” konulu projemiz hazırlanıp  Ulusal Ajansa gönderilmiş ve sonuçları beklenilmektedir. Bunun yanında Erasmus+KA2 Stratejik ortaklık projesinde de AB üyesi ülkelerle temasa geçilip çalışmalar yürütülecektir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)'nın yürüttüğü bölgesel bir proje olan “Sosyal Kalkınma Mali Destek Programına” da Isparta ilindeki kurumlarla işbirliği içerisine girerek katılmayı planlamaktayız. Ayrıca ülkemizde bulunan diğer denetimli serbestlik müdürlüklerinin AB ile işbirliği içerisinde yapılan projelerinin deneyimlerinden de yararlanılmaktadır.

Isparta  Adliyesi 3 Nolu Ek Hizmet Binası

Gazi Kemal Mah. Dalboyunoğlu Cd (120. Cd.) No:16, 32100 Merkez/Isparta

Telefon :    0246 232 50 83 
Faks :    0246 232 5084
E-Posta :dsm.isparta@adalet.gov.tr
Adres

Fatih Mahallesi 201. Cd. No:30, 32200 Merkez/Isparta

Telefon

(0246) 228 59 02 - 227 45 62 - 227 68 35

Faks: 0246 228 79 21

E-Posta

ispartacbsisaretadalet.gov.tr