Isparta Merkez Adliyesi İçin Sözleşmeli Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Sonuçları.
15.07.2021

T.C.

ISPARTA

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 ISPARTA MERKEZ ADLİYESİ İÇİN

SÖZLEŞMELİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün sürekli işçi alımı ilanı gereğinceIsparta Merkez Adliyesi sürekli işçi alımında, Adayların TC Kimlik numarası ile yaptıkları sorgulama sonucunda başarılı ve yedek olarak ilân edilenlerin,

 

 1. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti,
 2. İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)
 3. Kimlik Fotokopisi,
 4. Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),
 5. Mal bildirimi (EK-2),
 6. Eş Durumu dilekçesi (EK-3),
 7. Sağlıkla ilgili beyan (EK-4),
 8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 4 suret olacak.) (EK-5),
 9. Tercih Formu (EK-6)
 10. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)
 11. Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.)

  

İstenilen belgelerin, 30/07/2021 günü mesai bitimine kadar Isparta Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.

İlanen Duyurulur. 15/07/2021

 

EK :  

 1-Hiçbir Kurum ve Kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe,

 2-Mal Bildirimi Formu,

 3-Eş Durumu dilekçesi,

 4-Sağlıkla ilgili beyan,

 5-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu,

 6-Tercih Formu.

ISPARTA ADLİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
SINAV SORGU EKRANI

T.C. KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Fatih Mahallesi 201. Cd. No:32, 32200 Merkez/Isparta

Telefon

(0246) 228 59 02 - 227 45 62 - 227 68 35

Faks: 0246 228 79 21

E-Posta

ispartacbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu