Yeni faaliyete geçen Birleşik İcra Daireleri hizmet binası açılışı yapılarak hizmete girdi.
02.04.2021

      Yeni faaliyete geçen Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Birleşik İcra Daireleri hizmet binalarının şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.
    Bugün Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın ebediyete intikalinin altıncı yıldönümüdür. Bu anlamlı günde kurumumuz hizmet binasındaki konferans salonunun ismini Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu olarak adlandırmayı uygun gördük. Bu vesile ile şehidimizin ruhu şad ve mekanı cennet olsun.   
  
    Göreve başladığımız andan itibaren en temel sorunumuz hizmet binalarımızın kapasitesinin yetersizliği idi. Üzerine salgın hastalıkla mücadele süreci eklenince zaten sıkışık bir mekanda hizmet veren personelimizin daha sağlıklı bir ortamda hizmet vermesini sağlayabilmek adına acil önlemler almamız gerekiyordu.

    Öncelikle ana hizmet binamızda mimari projeye uygun olmasa dahi yeni fiziki mekanlar oluşturmaya gayret ettik. Başta Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz, Belediyemiz hatta Baromuz bize bu konularda imkanlar elverdiği ölçüde destek oldu. Kurumlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

    Yapımını düşündüğümüz ek hizmet binasının arsa tahsisi, plan projesi, yatırım proğramı ve inşa sürecinin zaman alacağını öngördüğümüzde yeni hizmet binalarının kiralanması kaçınılmaz olmuştu. Ciddi emek ve para harcanarak bugün ki duruma getirilen hizmet binalarının yenilenmesi sürecinde hiç bir masraftan kaçınmayan ve bu süreçte bizlere maddi manevi destek olan başta sayın Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza, Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüze, Destek Hizmetleri, Strateji Geliştirme ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığımıza, gece gündüz demeden gayret gösteren Denetimli Serbestlik ve İdari İşler Müdürlüklerimize değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.  

    Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün faaliyette bulunduğu 3 no’lu Ek hizmet binası için Büyük Başarı Koleji yöneticilerine, Birleşik İcra Dairelerimizin faaliyet göstereceği 2 nolu Ek hizmet binası için Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığımıza huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Kiralamış olduğumuz her iki hizmet binası da gerek ulaşım, gerek fiziki mekan itibarı ile kullanışlı ve ihtiyaca cevap verebilecek yeterlilikte olmakla birlikte aynı zamanda yenileme maliyetleri ve rayiç kira bedelleri itibarı ile son derece ekonomiktir. Özellikle icra daireleri hizmet binamıza yapılan masraflar ve kiralama bedelinde sağlanan kolaylıktan dolayı Esnaf ve Sanatkar Odasının katkıları ve fedakarlıkları nezdimizde övgüye mazhardır.   

    Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze tahsis edilen bu hizmet binası kurumumuzun asli görevi olan hükümlüleri topluma kazandırma ve meslek edindirme faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yerine getirme fırsatı sağlamıştır. Yeni İcra Modeli olarak bilinen Birleşik İcra Daireleri Projesi ise yalnızca pilot bölgelerde uygulanan, birden fazla icra dairesini tek bir çatı altında birleştiren, hizmet kalitesini artıran ve icra işlemlerini son derece hızlandıran modern bir oluşumdur. Her iki hizmet binasının da sağladığı avantajlar ile halkımıza layıkıyla hizmet vereceğine dair inancımız tamdır. 

    Hali hazırda adli yargı faaliyetlerimiz ana hizmet binasında, idari yargı faaliyetlerimiz eski adliye binası olarak bilinen 1 nolu ek hizmet binasında,  icra dairelerimiz 2 nolu ek hizmet binasında, denetimli serbestlik müdürlüğümüz ise 3 nolu ek hizmet binasında faaliyet göstermektedir. İhtiyaç hasıl oldukça yerleşim planında değişiklikler öngörülmektedir. Açılışını yaptığımız her iki hizmet binamızın faaliyete geçmesi sonrasında Eski Adliye Hizmet Binası olarak bilinen 1 nolu Ek hizmet binasında ihtiyaç hasıl olduğunda  hukuk mahkemelerimizin bir kısmının faaliyet göstermesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür. Bu yerleşim planı bizlere zaman kazandıracak olsa dahi şu an 4 ayrı binada faaliyet gösteren adli hizmetlerin birleştirilmesi şart ve elzemdir. 

    Güller diyarı şehrimizin asıl ihtiyacı olan modern ve kullanışlı yeni bir adliye hizmet binasının inşaasıdır. Bu hususta en büyük ödev başta bizlere ve Bakanlığımızın ilgili birimlerine düşmekle birlikte güzel insanların yaşadığı bu güzel şehrin liyakatli yöneticilerinin de bizlere yardımcı olacaklarına inancımız tamdır. Bu minvalde çalışmalarımız devam edecektir. Bizler gelip geçiciyiz devlet hiyerarşisi içerisinde halka hizmet için teşkilatlanmış kurumlarımız ise payidardır. Bizim bütün gayretimiz ve çalışmalarımız bu istikamettedir. 

    Sözün özü bizler fani devlet bakidir.
    Saygılarımla...01.04.2021

     Mustafa Akbulut 
    Isparta Cumhuriyet BaşsavcısıAçılış Videosu

Adres

Fatih Mahallesi 201. Cd. No:32, 32200 Merkez/Isparta

Telefon

(0246) 228 59 02 - 227 45 62 - 227 68 35

Faks: 0246 228 79 21

E-Posta

ispartacbsisaretadalet.gov.tr